Invalid slider ID or alias.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

I. Hồ sơ thiết kế sơ bộ:

 • Phối cảnh 3D mặt tiền
 • Mặt bằng kích thước các tầng
 • Mặt đứng
 • Mặt cắt

II. Hồ sơ thiết kế gói thông dụng:
1. Kiến trúc:

 • Mặt bằng kích thước các tầng
 • Mặt đứng
 • Mặt cắt
 • Chi tiết cầu thang, lan can, phào chỉ, ban công
 • Chi tiết tolet
 • Chi tiết trần thạch cao các phòng
 • Chi tiết cổng rào, của đi, cửa sổ
 • Phối cảnh 3D mặt tiền

2. Kết cấu:

 • Mặt bằng định vị móng, lưới cột
 • Mặt bằng móng, đà kiềng
 • Chi tiết móng, đà kiềng
 • 3D chi tiết móng, đà kiềng
 • Mặt bằng dầm, sàn các tầng, mái
 • 3D chi tiết dầm, sàn các tầng, mái
 • Chi tiết dầm, sàn các tầng
 • Chi tiết cầu thang
 • 3D chi tiết dầm, sàn, cầu thang

3. Điện:

 • Sơ đồ hệ thống điện
 • Mặt bằng bố trí điện,đèn trang trí các tầng, cầu thang, ban công, sân thượng
 • Hệ thống camera ( nếu có)
 • Sơ đồ không gian 3D hệ thống điện (giúp chủ nhà hình dung được chi tiết nhất)

4. Nước:

 • Sơ đồ hệ thống nước
 • Mặt bằng cấp thoát nước các tầng
 • Mặt bằng cấp thoát nước các phòng vệ sinh
 • 3D hệ thống cấp thoát nước các phòng vệ sinh

5. Internet, điện thoại:

 • Mặt bằng điện thoại các tầng
 • Mặt bằng internet các tầng

III. Hồ sơ thiết kế gói cao cấp:

1. Kiến trúc:

 • Mặt bằng kích thước các tầng
 • Mặt đứng
 • Mặt cắt
 • Chi tiết cầu thang, lan can, phào chỉ, ban công
 • Chi tiết tolet
 • Chi tiết trần thạch cao các phòng
 • Chi tiết cổng rào, của đi, cửa sổ
 • Phối cảnh 3D mặt tiền
 • Phối cảnh 3D nội thất các phòng
 • Bản vẽ xin phép xây dựng

2. Kết cấu:

 • Mặt bằng định vị móng, lưới cột
 • Mặt bằng móng, đà kiềng
 • Chi tiết móng, đà kiềng
 • 3D chi tiết móng, đà kiềng
 • Mặt bằng dầm, sàn các tầng, mái
 • 3D chi tiết dầm, sàn các tầng, mái
 • Chi tiết dầm, sàn các tầng
 • Chi tiết cầu thang
 • 3D chi tiết dầm, sàn, cầu thang

3. Điện:

 • Sơ đồ hệ thống điện
 • Mặt bằng bố trí điện,đèn trang trí các tầng, cầu thang, ban công, sân thượng
 • Hệ thống camera ( nếu có)
 • Sơ đồ không gian 3D hệ thống điện (giúp chủ nhà hình dung được chi tiết nhất)

4. Nước:

 • Sơ đồ hệ thống nước
 • Mặt bằng cấp thoát nước các tầng
 • Mặt bằng cấp thoát nước các phòng vệ sinh
 • 3D hệ thống cấp thoát nước các phòng vệ sinh

5. Internet, điện thoại:

 • Mặt bằng điện thoại các tầng
 • Mặt bằng internet các tầng

6. Dự toán công trình

 • Dự toán nhân công và vật tư hoàn thiện

Quý khách có nhu cầu tư vấn thiết kế xin vui lòng liên hệ :

012 9969 1111 (Mr Long),

Email: longnguyen@xaydunglonghai.com